Sympozium CZEMP 2022 Zobrazit online

Sympozium CZEMP

 

Hotel Ambassador - Zlatá Husa, Václavské náměstí 5-7, Praha 1

pátek 3. 6. 2022 od 14.30 hod

 

Vážená paní, vážený pane,

pro letošní sympozium je připraven následující odborný program:

15.00 - 15.15

Plenární schůze CZEMP - Zpráva o činnosti vč. hospodaření, volba volební komise

 

15.15 - 15.50

Doporučení CZEMP pro diagnostiku a léčbu MPN 2022
- Jiří Schwarz (Praha)

 

15.50 - 16.00

Studie PROUD-PV a CONTINUATION-PV: výsledky po 5 letech sledování

- Jarmila Kissová (Brno)

 

16.00 - 16.20

JAK inhibitory v léčbě MPN
- Petra Bělohlávková (Hradec Králové)

 

16.20 - 16.40

Circulating microparticles and thrombotic risk in BCR-ABL1 negative myeloproliferative neoplasms
- Hussam Aswad (Brno)

 

16.40 - 16.55 Přestávka

 

16.55 - 17.15

Pozitivita JAK2 kinázy a riziko rekurence trombózy mozkových splavů
- Petr Dulíček, Milan Košťál (Hradec Králové)

 

17.15 - 17.40

Případ PV indikovaný k léčbě ropeginterferonem
- Zdena Fenclová (Litomyšl)

 

17.40 - 17.55

Rodina s familiální polyglobulií
- Jana Marková, Kateřina Kuželová, Jiří Schwarz (Praha)

 

Pokud ještě registraci nemáte, můžete se registrovat online na webových stránkách sympozia

hos.voleman.cz/registrace/

Ubytování je možno objednat pouze do 15.5.2022!


Jako kulturní program jsme pro Vás zajistili představení v divadle Studio Ypsilon

Utíkej, slečno Nituš!

Divadelní adaptace slavné operety Mamzelle Nitouche s hudbou Florimonda Hervé.
Učínkují: Jaroslava Kretschmerová, Lumíra Přichystalová nebo Veronika Soumarová, Petr Vršek, Kryštof Mende, Renata Rychlá, Barbora Skočdopolová, Jan Bradáč, Martin Bohadlo, Jan Večeřa a Dominik Renč.

Odborný program bude zveřejněn na webových stránkách.

 

Na setkání se těší
organizační tým

 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a ohodnocena kredity.
Odborný garant:
MUDr. Jiří Schwarz, CSc, Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze, U nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2

 

Účast na odborném sympoziu je bezplatná. Zpoplatněna je účast doprovodné osoby a kulturní program.

 

Další informace na adrese hos.voleman.cz

 

Pořadatel:
CZEMP (Česká skupina pro Ph- myeloproliferativní onemocnění), zapsaný spolek

Organizační zajištění:
Agentura Voleman, Mezitraťová 346/32, Praha 9, hos@voleman.cz