Úvod

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
letošní sympozium CZEMP VIRTUAL je plánováno na pátek 4. 6. 2021.
Bude připraven odborný program a budou probrány některé věci z vnitřní agendy CZEMP.
Sympozium připravujeme jako webinář; bude online od 15.00 hod.,
program nepřesáhne 2 hodiny.

Pořadatelem vzdělávací akce je
CZEMP (Česká skupina pro Ph-myeloproliferativní onemocnění), z.s.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory
a je ohodnocena 3 kredity.