Úvod

Vážená paní doktorko, pane doktore,
vzhledem k současné situaci se letošní
sympozium CZEMP ruší.

O termínu sympozia v příštim roce Vás budeme včas informovat.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Pořadatelem vzdělávací akce je
CZEMP (Česká skupina pro Ph-myeloproliferativní onemocnění), z.s.