Program

Konferenční sál hotelu Adria, Václavské náměstí 26, Praha 1

15.00 – 15.40
Doporučení CZEMP pro diagnostiku a léčbu MPN
Jiří Schwarz (Praha)

15.40 – 15.50
Studie PROUD-PV a CONTINUATION-PV: výsledky po 5 letech sledování
Jarmila Kissová (Brno)

15.50 – 16.10
JAK inhibitory v léčbě MPN
Petra Bělohlávková (Hradec Králové)

16.10 – 16.30
Circulating microparticles and thrombotic risk in BCR-ABL1 negative myeloproliferative neoplasms
Mohamed Hussam Aswad (Brno)

16.30 – 16.45 Přestávka

16.45 – 17.05
Pozitivita JAK2 kinázy a riziko rekurence trombózy mozkových splavů
Petr Dulíček, Milan Košťál (Hradec Králové)

17.05 – 17.30
Případ PV indikovaný k léčbě ropeginterferonem
Zdena Fenclová (Litomyšl)

17.25 – 17.45
Rodina s familiální polyglobulií
Jana Marková, Kateřina Kuželová, Jiří Schwarz (Praha)

17.45 – 18.00
Závěr sympózia, výsledky voleb do výboru a KK CZEMP
Jiří Schwarz

Program v PDF ke stažení ZDE