Program

Program

14:00Registrace
15:00 – 15:15Plenární schůze CZEMP
Zpráva o činnosti vč. hospodaření CZEMP
15:15 – 15:45Nová mezinárodní doporučení pro diagnostiku MPN (WHO a ICC 2022)
Jiří Schwarz (Praha)
15:45 – 16:10Regulační lymfocyty u Ph1- myeloproliferací
Michaela Machů (Brno)
16:10 – 16:35DOACs v léčbě splanchnické trombózy
Petr Dulíček (Hradec Králové)
16:35 – 16:50Přestávka
16:50 – 17:15Diskuse k léčbě polycythemia vera 2. linie
CZEMP
17:15 – 17:30Kazuistiky
Marie Lauermannová et al. (Praha)
17:30 – 17:45Všeobecná diskuse, závěr sympózia
Jiří Schwarz
18:00 – 18:45Občerstvení
19:00Dvadení představení – Kaktusový květ
Divadlo Palace

Program v PDF