Kontakt

Pořadatel:
CZEMP, zapsaný spolek
ÚHKT
U nemocnice 2094/1
128 20 Praha 2

zastoupené:
MUDr. Jiří Schwarz, CSc.
jiri.schwarz@uhkt.cz

Organizační zajištění akce:
Agentura VOLEMAN
Mezitraťová 346/32
190 00 Praha 9

Telefon: 261 227 903
Fax: 261 211 808
e-mail: hos@voleman.cz