Pořadatel

CZEMP (Česká skupina
pro Ph-myeloproliferativní onemocnění), z.s.
ÚHKT, U nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2
zastoupené: MUDr. Jiří Schwarz, CSc.
jiri.schwarz@uhkt.cz

Organizační zajištění:

Agentura Voleman
Mezitraťová 346/32, 190 00 Praha 9
Tel.: + 420 261 227 903
e-mail: hos@voleman.cz