Program

Odborný program

Registrace od 14.15 hod.

15.00 – 15.45 — CEMPO guidelines – stav 2019 / Jiří Schwarz
15.45 – 16.25 — Interferon-alfa v léčbě MPN / Jarmila Kissová

16.25 – 16.45 Přestávka

16.45 – 17.05 — Kazuistiky – diagnostika trombocytémie / Marie Lauermannová
17.05 – 17.20 — Kazuistika – pacient s extrémní trombocytémií / Jiří Schwarz
17.20 – 17.35Molekulární remise při podávání ropeginterferonu / Libor Červinek
17.35 – 17.40Závěr / Jiří Schwarz

Po skončení odborného programu občerstvení