Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
letošní sympozium CZEMP se koná v pátek 7. 6. 2024
v konferenčním sále Grandium Hotel Praha,
Politických vězňů 913/2, Praha 1.
Odborný program bude zaměřen na diagnostiku a léčbu MPN
se zaměřením na praktické příklady.
Dále budou k diskusi body z vnitřní agendy CZEMP.

Sympozium připravujeme prezenčně, zahájení v 15.00 hod.

Pořadatelem vzdělávací je
CZEMP (Česká skupina pro Ph-myeloproliferativní onemocnění), z.s.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory.