Úvod

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
letošní sympozium CZEMP se koná v pátek 3. 6. 2022 v konferenčním sále hotelu Adria,
Václavské náměstí 26, Praha 1.
Bude připraven odborný program a budou probrány některé věci z vnitřní agendy CZEMP.
Sympozium připravujeme prezenčně, zahájení v 15.00 hod.

Pořadatelem vzdělávací je
CZEMP (Česká skupina pro Ph-myeloproliferativní onemocnění), z.s.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory.

Z technických důvodů byla konferenční část přesunuta do hotelu Adria, Václavské náměstí 26, Praha 1